100+ मराठी विषयावरील निबंध संग्रह Marathi Essay Topics For Class 10

Marathi Essay Topics For Class 10 “मराठी निबंध विषय – दहावी इयत्ता साठी आपल्या निबंध लेखनाच्या कलेच्या विकासासाठी आणि प्रतिस्पर्धेच्या मध्ये अधिक मजबूत होण्याच्या आपल्या तयारीला मदतीसाठी आमच्या वेबसाइटला आपले स्वागत आहे. येथे, दहावी इयत्ता साठी मराठी निबंध लेखनाच्या विषयांच्या आणि उन्नावी इयत्ता साठी मराठी निबंध लेखनाच्या सर्व मुद्द्यांसाठी मदतीसाठी अद्यतित माहिती, निबंध लेखन सुचले, आणि अद्भुत मराठी निबंध प्रतिस्पर्धेच्या सर्वोत्तम तयारीसाठी उपलब्ध आहे. आपल्याला आपल्या निबंध कलेच्या कौशल्याच्या विकासाच्या आपल्या प्रयासात मदतीसाठी, आपल्या सोबत आम्ही आहोत.”

Marathi Essay Topics For Class 10

Certainly! Here are some Marathi essay topics suitable for Class 10 students:

 1. माझ्या आवडत्या छंद – My Favorite Hobby
 2. माझ्या शाळेतील आवडते विषय – My Favorite Subject in School
 3. माझ्या आवडत्या पुस्तक – My Favorite Book
 4. वनस्पतींच्या महत्वाचे – Importance of Plants
 5. माझ्या गावातील विकास – Development in My Village
 6. सफाईच्या महत्वाचे – Importance of Cleanliness
 7. माझ्या आवडत्या व्यक्तिमत्व – My Favorite Personality
 8. आपल्या शिक्षकांचे महत्व – Importance of Teachers
 9. वर्णनात्मक वन्यजन – Descriptive Wildlife
 10. माझ्या आवडत्या तात्या – My Favorite Grandfather
 11. नगरप्रदूषणाचे कारण व प्रभाव – Causes and Effects of Urban Pollution
 12. माझ्या आवडत्या मागील प्रमाणेचं परिप्रेक्ष्य – Reflection on My Favorite Historical Event
 13. सडक सुरक्षा – Road Safety
 14. माझ्या सर्वोत्तम मित्र – My Best Friend
 15. वाढत्या वाहतूक परिप्रेक्ष्य – Perspective on Increasing Traffic
 16. माझ्या आवडत्या चित्रकला – My Favorite Art Form
 17. प्राणी मित्र – Animal Friends
 18. आपल्या गावाचा सुंदर दृश्य – Beautiful Scene of Our Village
 19. भारतीय संस्कृतीचे महत्व – Importance of Indian Culture
 20. माझ्या आवडत्या छंद कला – My Favorite Dance Form
 21. आपल्या आवडत्या प्राण्यांची किंवा पक्ष्यांची जीवने – Life of Our Favorite Animals or Birds
 22. माझ्या आवडत्या उपहार – My Favorite Gift
 23. खेळ-कुद – Importance of Sports and Games
 24. माझ्या आवडत्या आठवण – My Favorite Memory
 25. आपल्या देशाच्या स्वतंत्रतेच्या संग्रामातील एक महिला स्वतंत्रता सेनानी – A Female Freedom Fighter in the Independence Struggle of Our Country
 26. माझ्या आवडत्या मौन निषेधाचे दिन – International Day of Non-Violence
 27. विद्या-विकासाचे महत्व – Importance of Education and Development
 28. माझ्या आवडत्या सण – My Favorite Festival
 29. पर्यावरण संरक्षण – Environmental Conservation
 30. माझ्या आवडत्या खेळ – My Favorite Game
 31. आपल्या गावाचे पर्यावरण – The Environment of Our Village
 32. माझ्या आवडत्या कवी – My Favorite Poet
 33. गरजेच्या कामाचे महत्व – Importance of Hard Work
 34. माझ्या आवडत्या ग्रंथ – My Favorite Book
 35. समुद्र तटाचे आनंद – Joy of the Seashore
 36. माझ्या आवडत्या यात्रा – My Favorite Journey
 37. माझ्या आवडत्या महिला सामाजिक कार्यकर्ते – My Favorite Female Social Worker
 38. आपल्या गावातील समस्या आणि त्याचे उपाय – Problems in Our Village and Their Solutions
 39. स्वतंत्रता संग्रामातील आपल्या गावाचा योगदान – Contribution of Our Village in the Freedom Struggle
 40. माझे आवडते वृत्तपत्रिकेचे वर्गीकरण – Categorization of My Favorite Newspaper

पुढे वाचा (Read More)